• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020 - Binary Options Australia - PTPS - WSP im. J. Korczaka w Warszawie

XXXIV Konferencja – Kongres Polityków Społecznych „Polityka Społeczna w Polsce i w Europie”

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej chce w 2016 r. zintegrować środowisko naukowe poprzez Konferencję – Kongres umożliwiający aktywne uczestnictwo osobom z całej Polski. Integracja ta jest pożądana ze względu na fakt poważnego dorobku wielu środowisk naukowych, który jednak wydaje się rozproszony. Integracja naukowego środowiska polityków społecznych oznacza udział około 220 – 250 osób z całej Polski, nie wykluczając również udziału zaproszonych przedstawicieli nauki z zagranicy (sieci: ESPANET, ESN).

Konferencja odbędzie się w Hotelu Gromada w centrum Warszawy, przy Placu Powstańców Warszawy 2. Koszt udziału w całej, trzydniowej Konferencji będzie wynosił 480 zł na uczestnika, z uwagi na fakt, że koszt zakwaterowania bierze na siebie Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. Na Konferencję zamierzamy zaprosić Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz naukowców z zagranicy. Sesje będą podzielone na plenarne i grupowe, w języku polskim i angielskim. W jednej z sal zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne.

Z uwagi na konieczność finansowej rezerwacji hotelu opłatę konferencyjną należy wnieść do 25 kwietnia 2016 r. na nr konta PTPS (54 1020 1156 0000 7002 0061 1699). Ze względów organizacyjnych wybrane teksty zostaną opublikowane w Problemach Polityki Społecznej natomiast pozostałe, które uzyskają pozytywne recenzje zostaną zamieszczone w książce pokonferencyjnej .
Autorzy referatów proszeni są o przesłanie tytułów i abstraktów do dnia 20 kwietnia,  natomiast tekstów do recenzji do 20 maja 2016 r.

 

KOMUNIKAT z dnia 21.03.2016 r.

KOMUNIKAT z dnia 11.04.2016 r.

 

prezentacja konferencyjna

logo mrpips Patronat honorowy