Copyright 2020 - PTPS - WSP im. J. Korczaka w Warszawie

WYMOGI REDAKCYJNE DOTYCZĄCE ARTYKUŁU

  1. Tekst należy nadesłać w postaci elektronicznego dokumentu tekstowego o nazwie „nazwisko_tytuł_artykułu” na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Termin nadsyłania tekstów:   20 maja 2016 r.
  3. Do artykułu należy dodać streszczenie (do 150 wyrazów) w języku polskim  i angielskim oraz do 6 słów kluczowych w języku polskim i angielskim.
  4. Objętość tekstu: do 12 stron A4 - tekst wraz z tytułem i afiliacją, streszczeniem i słowami kluczowymi w j. polskim i angielskim oraz pełna bibliografia (literatura oraz wykaz źródeł).
  5. Format ogólny dokumentu: czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza.
  6. Przypisy dolne czcionka: Times New Roman 10 pkt., interlinia 1,5 wiersza. Stosujemy skróty w języku łacińskim (ibidem, idem, eadem, op.cit.).  Pierwszy przypis zawiera kompletną informację o danym dziele, tj. inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł, tłumaczenie, miejsce i data wydania, [wydawnictwo - jeżeli nie ma bibliografii] strona. Tytuł pracy, artykułu wyróżniamy kursywą (także pracy zbiorowej z której pochodzi artykuł). Tytuł czasopisma z którego zaczerpnięty jest artykuł dajemy w cudzysłowie bez kursywy. Przypisy należy sporządzić według następującego wzoru: 1 M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, przeł. D. Lachowska, Warszawa 2002, PWN, s.223. Gdy kolejny w tekście cytat odwołuje się do tego samego dzieła i tej samej strony dajemy: 2 Ibidem. lub 3 op. cit., s. …... - jeśli po raz kolejny odwołujemy się do tego autora.
  7. Na początku artykułu należy zamieścić informację o autorach zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora, stopień/tytuł naukowy, stanowisko, miejsce pracy wraz z dokładnym adresem do korespondencji, telefon, e-mail.
  8. Następnie tytuł artykułu: akapit wyśrodkowany, pogrubiony, Times New Roman, czcionka 12 pkt.
  9. Podział tekstu na podpunkty w formacie: tytuł podpunktu czcionka Times New Roman 12, pogrubiony.
  10. Bibliografia – na końcu tekstu – w  układzie alfabetycznym. Bibliografia powinna zawierać szczegółowe pozycje bibliograficzne materiałów naukowych oraz zostać sporządzona zgodnie ze zamieszczonym wzorem:

          1) Pozycje książkowe – nazwisko i inicjały imion autora, tytuł pracy, wydawnictwo, miejsce i rok wydania - np.:

Piłatowska M., Modelowanie niestacjonarnych procesów ekonomicznych. Studium metodologiczne, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002.

          2) Rozdziały książek – nazwisko i inicjały imion autora, tytuł rozdziału, [w:] tytuł pracy, (red.) inicjały imion i nazwisko redaktora naukowego, wydawnictwo, miejsce i rok wydania –np.:

Mizon G. E., Progressive Modelling of Macroeconomic Time series: the LSE Methodology, [w:] Macroeconomics: Developments, Tensions and Prospects, (red.) K.D. Hoover, Kluver Academic Press, Dordrecht 2006.

          3) Artykuły w czasopismach - nazwisko i inicjały imion autora, tytuł artykułu, „tytuł czasopisma”, numer woluminu, numer i rok wydania czasopisma, strony -np.:

Fiszeder P., Prognozowanie zmienności na podstawie modeli GARCH, „Rynek Terminowy”, nr 25/2005, s. 121-128.

Poon S-H., Granger C., Forecasting Volatility in Financial Markets: A Review, „Journal of Economic Literature”, Vol. 41, No 1./2003, s. 121-125.

West K. D., Cho D., The Predictive Ability of Several Models of Exchange Rate Volatility, „Journal of Econometrics”, No 69/1995, s. 367-391.

          4) Strony internetowe – Nazwisko i inicjału imion autora, tytuł pracy, rok wydania np.

Rybiński K., Szczyt G20, nareszcie powyżej oczekiwań, 2009 http://www.rybinski.eu/?p=716&language=pl (stan na dzień 19 kwietnia)

Strony internetowe nie powinny być sformatowane jako hiperłącze.